Silikony
silikony do powielania marki CJ-Dental

Dentosil (składniki A i B)

Precyzyjny silikon do powielania. Uniwersalne zastosowanie.

Dane fizyczne:
Czas mieszania ok. 30 sek.
Czas przetwarzania 5 min
Wyjęcie z formy po 45 min
Twardość końcowa 25 Shore A
Odporność na zerwanie 300%
Skurcz po 7 dniach 0,05%
Proporcje mieszania 2-3%
A = Biały, B = Przeźroczysty

Po komponencie A + B

Dentosil, Składnik A (25 Shore A)

Silikon kondensacyjny przeznaczony do wykonywania form protez szkieletowych w technice dentystycznej. Stosuje się 2-3% wagowo składnika B w stosunku do składnika A.

Przechowywać w temeraturze 15 do 28 °C.
Trwałość 1 rok od daty produkcji.

Zaw. netto 1 kg

Dentosil, Składnik B (katalizator)

Preparat służy do utwardzania w temperaturze pokojowej silikonu DENTOSIL składnik A. Stosuje się w ilości 2-3% wagowo w stosunku do składnika A.

Przechowywać w temeraturze 15 do 28 °C.
Trwałość 1 rok od daty produkcji.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i oczy. Zanieczyszczone oczy przemyć wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Chronić przed dziećmi.

Zaw. netto 0,03 kg

1 rok od daty produkcji.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i oczy. Zanieczyszczone oczy przemyć wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Chronić przed dziećmi.

Zaw. netto 0,03 kg

Dane kontaktowe
skontaktuj się i nawiąż współpracę

 

CJ-Dental Zahntechniklabor

ul.Staszica 5
43-180 Orzesze

+48 519 765 719
+48 32 739 01 38

biuro@cj-dental.pl
cwiklik1@op.pl

NIP: 635-156-38-32
Regon: 276268473